Palvelut

Palvelut:

Palvelen asiakkaitani kattavasti kaikenlaisten oikeudellisten ongelmien ratkaisutilanteissa, kuten erilaisten asiakirjojen, valitusten ja sopimusten laatimisessa, riita-, rikos- ja hallintoasioiden oikeudenkäynneissä, kiinteistötoimituksissa, saatavien perintätoimissa sekä perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa.

Toimintani painopistealueita ovat:

-asunto- ja kiinteistökauppariidat (rakennusvirhe, kosteusvaurio, hometalo jne.)
-irtaimen kauppaa koskevat riidat (auto, vene, jne.)
-perhe- ja perintöoikeus
-avioeroasiat (elatus, lasten huolto ja tapaamisoikeus, ositus, jne.)
-vahingonkorvaus/vakuutusoikeus
-ympäristöoikeus (kaavoitus ja rakentaminen)
-rikosoikeus

Palvelut tarkemmin. Palveluita kuvaavat listat eivät ole tyhjentäviä.

Yksityisille

Riita-asiat
Perhe- ja jäämistöoikeus
Rikosasiat

-Asunto- ja kiinteistökauppariidat (kosteusvaurio, rakennusvirhe, hometalo, vallintavirhe, laatuvirhe, oikeudellinen virhe, taloudellinen virhe)
-Rakentamiseen ja saneeraukseen liittyvät riidat
-Liike- ja asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen liittyvät riidat
-Maanvuokra-asioihin liittyvät riidat
-Irtaimen kauppaan liittyvät riidat (autokauppa, venekauppa)
-Työsuhderiidat
-Perintä- ja velkomusasiat
-Kuluttajariita-asiat ja kuluttajaneuvonta
-Maankäyttö- ja rakennusoikeuteen liittyvät valitusasiat
-Vakuutusyhtiön korvausratkaisuihin liittyvät riidat

-Avioehtosopimus
-Testamentti
-Lahjakirja
-Perunkirjoitus, perukirja ja perinnönjako
-Ositus ja omaisuuden erottelu
-Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
-Elatusapu
-Huostaanotto

-Rikoksesta epäiltyjen avustaminen esitutkinnassa ja tuomioistuimessa
-Rikoksen uhrin avustaminen esitutkinnassa ja tuomioistuimessa
-Rikoksen uhrin yksityisoikeudellisten korvausten vaatiminen ja perintä
-Lähestymiskielto
-Vangitsemisasiat

Yrityksille

-Yhtiön perustamissopimukset
-Kauppakirjat
-Konkurssi
-Perintä
-Työsopimus (laatiminen, purku, irtisanominen)
-Valitukset viranomaisten päätöksistä