Rikosuhrin kannattaa turvautua myös asianajajaan

Mitä tulisi tehdä, jos joutuu rikoksen kohteeksi? Nopeat neuvot ovat silloin tarpeen. Rikosuhripäivystystoiminta pyrkii osaltaan vastaamaan tähän kysymykseen. Rikosuhripäivystys on tullut tarpeeseen täydentämään yhteiskunnan virallista ja usein myös valitettavan hidasta viranomaisverkostoa. Vaikka mahdollisuus joutua rikoksen uhriksi voi tuntua pieneltä, on minun lähes 30 vuoden asianajokokemuksella kehotettava jokaista ottamaan tämäkin mahdollisuus huomioon. Varautuminen ei ole pahasta.

Paras yleisneuvo rikosuhrin ensihätään on; PYYDÄ APUA. Ilmoita tapahtuneesta heti poliisille. Välitön yhteys poliisiin on tärkeä. Poliisi voi antaa rikoksen selvittämistehtävänsä ohessa hyvinkin monenlaista ohjausta rikosuhrille. Pitkän kokemukseni perusteella voin kuitenkin todeta, että heti traumaattisen kokemuksen jälkeen rikosuhrin kyky ottaa vastaan toimintaohjeita on rajallista. Jopa siinä määrin, että kun heitä rikosta seuraavien päivien aikana olen haastatellut, väittävät monet, etteivät ole saaneet poliisilta ymmärrettäviä toimintaohjeita ensinkään. Uhrille tulisi järjestää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukihenkilö tai avustaja, joka toimii uhrin tukena ensimmäisissä poliisin ja tai lääkintäviranomaisten puhuttelutilaisuuksissa. Tähän tehtävään sopivat yleensä uhrin lähiomainen, ystävä, rikosuhripäivystyksen tukihenkilö tai asianajajaa.

Miksi kannattaa turvautua asianajajaan

Törkeimpien henki-, väkivalta- ja seksuaalirikosten selvittämisessä viranomaisten toimintamallit ovat kehittyneet suurin harppauksin. Uhri voi tällaisissa tapauksissa yleensä luottaa siihen, että rikos tulee hyvin selvitetyksi. On kuitenkin syytä huomata, että tällöinkin viranomainen keskittyy primääritehtävänsä mukaisesti rikoksen selvittämiseen. Se ei tarkoita, että poliisi hoitaisi rikosuhrin edunvalvontaa kokonaisvaltaisesti. Rikosuhrin kannattaakin yleensä kääntyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa poliisin lisäksi myös oman asianajajan puoleen, joka selvittää tarvittaessa kaikki rikosuhrille merkitykselliset asiat.

Onko asianajajan käyttäminen ihan oikeasti kallista

Rikosuhri voi aina asianajajan puoleen kääntyessään selvityttää asianajajalla aluksi asianajajan käytöstä aiheutuvat kustannukset ja niiden maksajan. Asianajajan velvollisuuksiin kuuluu noudattaa lakia ja hyvää asianajajatapaa. Hyvä asianajajatapa ohjeistaa asianajajaa valvomaan parhaan kykynsä mukaan asiakkaansa etua ja oikeutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asianajajan lasku ei saa tulla asiakkaalle yllätyksenä. Asianajajan tulee selvittää laskutuksensa perusteet ja maksajan asiakkaalleen niin pian, kuin mahdollista. Omassa toimistossani olen sisällyttänyt tämän selvitystyön asiakkaalle maksuttomaan alkuneuvotteluun. Usein rikosuhrilla on asianajajan käytön kattava oikeusturva- tms. vakuutus. Vähävaraiset saavat pääsääntöisesti maksutonta oikeusapua valtion varoista. Asianajajan tehtäviin hakeutuvat juristit ovat vastuullisia asiantuntija-auttajia, jotka ottavat rikosuhrin taakan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti kannettavakseen.

Törkeimpien rikosten selvittämiseen on ymmärrettävästi panostettu viranomaistoiminnassa eniten. Ns. vähäisempien, mutta rikosuhrille usein traumaattisten ja vahingollisten rikosten, osalta tilanne ei ole yhtä hyvä. Poliisi joutuu selvittämään näitä ns. törkeää vähäisempiä rikoksia niin suuria määriä, että niiden selvittämistehtävästä on tullut ”rutiinia”. Rikosuhri voi nähdä viranomaisen toiminnassa välinpitämättömyyttä ja tehottomuutta ilman syytäkin. Tätä ei helpota se, että poliisi- ja oikeushallinnonkin työntekijät ovat nykyisin oikeasti vaikeasti tavoitettavia henkilöitä. Rikostutkinnat etenevät hitaasti ja pääsääntöisesti rikosuhria ohjataan selvittämään itse omat rikosvahinkonsa ja vaatimuksensa. Itsepalvelu on tätä päivää. Valitettavan pitkälle on ajauduttu myös poliisi- ja oikeushallinnossa. Pääsyynä tähän on paljon parjattu resurssipula.

Kokonaan oma lukunsa ovat tietoliikenneverkossa tehtävät rikokset kuten identiteettivarkaudet ja erilaiset nettihuijaukset.  Harva ymmärtää kaikkia riskejä, joita tietoliikenneverkossa asiointiin liittyy. Poliisilla ei ole resursseja selvittää kaikkia netin tai puhelinliittymien avulla tehtyjä huijauksia. Netissä omaisuusrikoksen uhriksi joutuneen kannattaisi kääntyä lähimmän asianajajan puoleen heti.

Monissa tapauksissa olen voinut auttaa rikosuhria tämän henkilökohtaisen turvallisuuden ja omaisuuden suojaamisessa, vahinkojen kartoittamisessa sekä vahinkoilmoitusten ja vaatimusten valmistelussa jo ennen varsimaista rikosoikeudenkäyntiä. Usein olen myös voinut auttaa yksilöidyn tutkintapyynnön laatimisessa https://newzpharmacy.com/. Usein rikosuhri ei kykene ajamaan oikeuksiaan tehokkaasti ilman avustajaa.

Olen auttanut vaikeasti vammautuneita rikosuhreja saamaan heille kuuluvat vakuutuskorvaukset niin pian kuin mahdollista ja odottamatta vuosikausia viipyviä oikeudenkäyntejä. Aina korvauksia ei ole mahdollista saada, mutta yllättävänkin usein rikosuhria voidaan auttaa asiantuntevasti jo ennen varsinaista rikosoikeudenkäyntiä. Rikosuhri voi joutua odottamaan nykyisin rikosasiansa esitutkinnan valmistumista jopa vuoden kaksikin. Yhä useammin rikostutkinnat keskeytetään ” ei rikosta ” perusteella. Syyteharkintaa ja asian lopullista käsittelyä tuomioistuimessa voi hyvinkin joutua odottamaan 2 – 3 vuotta ja laajoissa rikosasioissa tätäkin kauemmin. Suomea pidetään kehittyneenä oikeusvaltiona, mutta erittäin isona puutteena on pidettävä esitutkinnan ja oikeudenkäyntien hitautta. Jos vähänkin epäilet, ota rohkeasti yhteys asianajajaan.

Timo Nikula asianajaja, varatuomari, Oulu

Comments are closed.